News

News

टोटल बडी रेडिएसन

featured image

४ बर्षका एक बालकमा आज हामीले टोटल बडी रेडियोथेरापी गरेका छौं । उनलाई अप्लास्टिक एनिमिया भन्ने रोग लागेको र त्यसको लागी बोन म्यारो ट्रान्स्प्लान्ट गर्ने योजना छ । यसरी टोटल बडी रेडिएसन गर्दा बिरामीको बोन म्यारो ट्रान्स्प्लान्ट सफल हुने सम्भावना बढ्छ । 

अहिले सम्म हामीले दस जना बिरामीको यो उपचार गरेका छौं र धेरै जनामा यो उपचार सफल भएको छ। अहिलेको समयमा नेपालमा यो उपचार हाम्रो अस्पतालमा मात्र हुने गरेको छ ।