News

News

Free Bus Service नि:शुल्क बस सेवा

featured image

काठमाडौं क्यान्सर अस्पतालले बिरामीहरूको लागी अस्पताल जान र आउन नि:शुल्क बस सेवा सुरु गरेको छ ।यसले गर्दा रिङ्गरोडका मुख्य चोकहरुबाट बिरामीहरूलाई अस्पताल आउन र जान निकै सजिलो हुनेछ ।


यहाँलाई यो सुविधा चाहिएमा 9818-567-247 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ ।

Kathmandu Cancer Hospital is glad to announce free bus pick-up and drop for our patients from their nearest major bus stations . Please call our bus staff for status of the bus at 9818-567-247.

समय                     रुट

६:३० – ९ बजे         अस्पताल – रिङरोड – अस्पताल

१२ ‍-  ३  बजे          अस्पताल – रिङरोड – अस्पताल

५ :१५   बजे            अस्पताल – कोटेश्वर -अस्पताल