उपलव्ध सेवाहरू/Services

रेडियोथरापी:

 • 3DCRT: 3-Dimentional Conformal Radiotherapy
  • ट्युमर टार्गेटलाई सिटीस्कानको प्रयोग गरेर विभिन्न कोणबाट रेडियोथेरापी दिने प्रविधि । यसरी रेडियोथेरापी गर्दा ट्युमर छुट्दैन र रेडियोथेरापी उपचार कम साइड‍-ईफेक्टका साथ हुन्छ ।
 • IMRT: Intensity Modulated Radiotherapy
  • ट्युमर भएको स्थानमा मात्र रेडियसन दिने र नजिकै रहेका महत्वपूर्ण अँगहरूलाई बचाएर गरिने रेडियोथेरापी । IMRT गर्दा सबै ट्युमरले र ट्युमर सर्न सक्ने सम्भावना भएका भागहरूमा फरक फरक दरले रेडियसन दिन सकिने भएकाले ट्युमर निर्मुल गर्ने गरी रेडियसनको डोज बढाउन सकिन्छ ।
  • VMAT प्रविधिले गर्दा  IMRT जस्तो जटिल प्रकृया पनि ५ मिनेट भन्दा कममा गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा बिरामीले धेरै बेर रेडियोथरापी कक्षमा एक्लै बस्न पर्दैन ।
 • Palliative Radiotherapy
  • क्यान्सर फैलिएर हड्डी तथा अन्य अंगमा धेरै दुखाई भएका बिरामीलाई रेडियोथेरापी दिएर दुखाइ कम गर्न सकिन्छ ।
 • TSET: Total Skin Electron Therapy
  • शरीर भरिको छालालाई इलेक्ट्रोन रेडियोथेरापी गर्नु पर्ने केही छालाका ट्युमरहरूमा यो प्रविधि प्रयोग गरिन्छ ।

किमोथेरापी :

 • Day Care Chemotherapy : दिवा सेवा अन्तर्गत अथवा बिरामी भर्ना गरेरै दिइने केमोथेरापी
 • Inpatient Chemotherapy: केही किमोथेरापी धेरै लामो समयसम्म दिनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेला बिरामीलाई भर्ना गरेर किमोथेरापी दिइन्छ ।
 • नयाँ नयाँ खोज पछि उपलब्ध भएका किमोथेरापीहरू पनि गरिन्छ (बायोलोजिक टार्गेटेड केमोथेरापी)

अन्य :

 • Radiology Services: रोगको निदानको लागि गरिने सिटी स्क्यान र एक्स–रे
 • Lab Services: ल्याबको सम्पूर्ण सेवाहरु
 • Ambulance Services:एम्बुलेन्स सेवा