Bus Service in Ring Road

काठमाडौं क्यान्सर अस्पतालले बिरामीहरूको लागी अस्पताल जान र आउन बस सेवा सुरु गरेको छ ।यसले गर्दा रिङ्गरोडका मुख्य चोकहरुबाट बिरामीहरूलाई अस्पताल आउन र जान निकै सजिलो हुनेछ ।

यहाँलाई यो सुविधा चाहिएमा  01-5091629 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ ।

Kathmandu Cancer Hospital is glad to announce bus pick-up and drop for our patients from their nearest major bus stations in Kathmandu and Lalitpur districts .Please call our bus staff for status of the bus at 9818-567-247.

समय रुट

६:३० – ९ बजे अस्पताल – रिङरोड – अस्पताल

१२ ‍- ३ बजे अस्पताल – रिङरोड – अस्पताल